Pro organizace

Uvažujete o zapojení dobrovolníků?

Analyzujte potřeby:

 • Ujistěte se, že existuje jasná a naléhavá potřeba, na kterou mohou reagovat dobrovolníci.

Zvolte vhodné činnosti pro dobrovolníky:

 • Každému dobrovolníkovi přidělte jednu činnost, dbejte na jasném zadání pokynů a dohlédněte na jejich plnění. Součástí spolupráce by měla být pravidelná vzájemná zpětná vazba.

Koordinátor dobrovolníků:

 • Je důležité mít v organizaci osobu, které bude organizovat práci dobrovolníků.
 • Zajišťuje komunikaci s dobrovolníky, monitoruje jejich práci a případné těžkosti.
 • Oznamuje všechny změny, dbá o informovanost dobrovolníků.  
 • Vede základní evidenci související s dobrovolnickou prací.

Snižování rizik - ochranná opatření:

 • Zdraví všech zúčastněných je priorita. Analyzujte rizika a hledejte možnosti ochrany.
 • Myslete na psychohygienu dobrovolníků.
 • Zajistěte aktuální informace o vývoji situace, změnách v organizaci či metodách práce.

Výběr dobrovolníků:

 • Neobávejte se zájemce o dobrovolnictví odmítnout, pokud máte pochybnosti o jejich připravenosti, motivaci či zdravotním stavu.
 • Pro přímou práci s klienty upřednostněte zájemce se zkušeností nebo určitou kvalifikací.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)