O nás

Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého v Olomouci vzniklo v roce 2016 jako první dobrovolnické centrum zřízené univerzitou v České republice. Ve spolupráci se studenty a pracovníky UP a dalšími subjekty podporujeme téma dobrovolnictví jako příležitost vlastního seberozvoje, podporu občanské angažovanosti a plnění tzv. třetí role univerzity. Ta spočítá v rozvíjení vztahu univerzity s jejím okolím a vztahováním se k celospolečenským tématům.

Díky naší koordinační činnosti nabízíme prostor pro střet dobrovolnických příležitostí a dobrovolníků ochotných se do těchto aktivit zapojit. Pro zaměstnance a studenty vedeme evidenci dobrovolnických příležitostí organizací, institucí i aktivních občanů převážně z Olomouckého kraje, ale i jiných oblastí.

Dále poskytujeme odborné konzultace pro každého, kdo by chtěl s dobrovolnictvím nějak začít. Díky našim zkušenostem můžeme poradit také v otázkách práva a dobrovolnictví, vzdělávání a motivaci dobrovolníků či fundraisingu dobrovolnických aktivit.

V rámci naší činnosti je realizován nábor dobrovolníků z řad studentů/studentek a pracovníků/pracovnic UP, kteří budou mít možnost vybrat si z nejrůznějších dobrovolnických příležitostí. Subjekty, jež evidujeme, splňují minimální standardy DC UP, konzultují s námi své dobrovolnické programy/jednorázové akce a ručí za etickou spolupráci s dobrovolníky.

Jedním z našich cílů je přispívat k rozvoji tzv. formálního dobrovolnictví v České republice, které spočívá v propojování studentů a zaměstnanců UP s konkrétními organizacemi. Organizace pak přebírají zodpovědnost za bezpečnost práce, zaškolují dobrovolníka, poskytují mu odborné vedení a provádí jej celým procesem spolupráce. 
Naše práce spočívá v tom, že realizujeme nábor dobrovolníků - inzerujeme poptávku ze strany organizací, které již mají zkušenosti se zapojením dobrovolníků. Na základě poptávky ze strany organizací hledáme v naší databázi vhodné zájemce o dobrovolnickou práci, případně vyhledáváme nové dobrovolníky a propojujeme je s organizacemi. Z různých důvodů (převážně souvisejících s ochranou práv klientů i dobrovolníků) se nezabýváme tzv. neformálním dobrovolnictvím, tedy propojením dobrovolníků s konkrétními lidmi, kteří potřebují pomoc.

Přehled organizací

Přehled organizací nabízejících dobrovolnické příležitosti prostřednictvím Dobrovolnického centra UP:

Academia Film Olomouc
www.afo.cz
Dobrovolnické příležitosti: kultura

Amelie, z. s.
www.amelie-zs.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Arcidiecézní charita Olomouc
www.acho.charita.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Bílý kruh bezpečí
www.bkb.cz
Dobrovolnické příležitosti: právní a psychologické poradenství

Czechitas z. s.
www.czechitas.cz
Dobrovolnické příležitosti: vzdělávací aktivity

Člověk v tísni, o. p. s.
www.clovekvtisni.cz
Dobrovolnické příležitosti: doučování dětí (online nebo osobně) v rodinách, se kterými spolupracujeme

DW7
www.divadlonacucky.cz
Dobrovolnické příležitosti: kultura

Fakultní nemocnice Olomouc
www.fnol.cz
Dobrovolnické příležitosti: nemocniční zařízení

Charita Olomouc
www.olomouc.charita.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit
www.inexsda.cz
Dobrovolnické příležitosti: děti a mládež, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

JAN - Jdeme autistům naproti, z. s.
www.jan-olomouc.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby, děti a mládež

JITRO OLOMOUC, o. p. s.
www.jitro-olomouc.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

KAPPA-HELP, z. s.
www.kappa-help.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby, preventivní aktivity

Maltézská pomoc, o. p. s.
www.maltezskapomoc.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Mary's Meals ČR
www.marysmeals.cz
Dobrovolnické příležitosti: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Nejste sami - mobilní hospic, z. ú.
www.nejstesami.eu
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Potravinová banka v Olomouckém kraji z. s.
www.pbolomouc.cz
Dobrovolnické příležitosti: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

RC Heřmánek
www.rc-hermanek.cz
Dobrovolnické příležitosti: děti a mládež

Rodinné centrum Provázek z. s.
www.rcprovazek.cz
Dobrovolnické příležitosti: děti a mládež

Sdružení D, z. ú.
www.sdruzenid.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby, preventivní aktivity

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek - Oblastní odbočka Olomouc (SONS ČR, z. s. - OO Olomouc)
www.sons.cz/olomouc
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s.
www.slunakov.cz
Dobrovolnické příležitosti: životní prostředí / ekologie

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc
www.ranapece.cz/olomouc1
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.
www.tyflocentrum-ol.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Univerzita Palackého v Olomouci
www.upol.cz
Dobrovolnické příležitosti: univerzitní akce

Zet-My
www.zet-my.cz
Dobrovolnické příležitosti: homesharing, péče o handicapované děti

Přehled zpracován k 20. 8. 2020

Hlavní činnosti Dobrovolnického centra UP

 • nabízíme možnost uveřejnění dobrovolnických příležitostí organizacím a firmám hledajícím dobrovolníky
 • nabízíme odborné konzultace všem, kdo s dobrovolnictvím plánují začít; stejně tak poskytneme potřebné informace pro studenty, kteří se v diplomových pracích budou dobrovolnictvím zabývat
 • radíme organizacím ve věcech práva a dobrovolnictví, vzdělávání a motivace dobrovolníků a fundraisingu dobrovolnických aktivit
 • pořádáme workshopy a přednášky o občanské společnosti a dobrovolnictví – zejména pro střední a vysoké školy
 • usilujeme o propagaci dobrovolnických aktivit a o následné oceňování dobrovolníků

Cena rektora za dobrovolnictví

Cenu rektora za zásluhy v oblasti dobrovolnictví obdrží nejaktivnější dobrovolníci z UP za svou práci a přínos okolí. Pokud máte ve svých řadách studenta či zaměstnance univerzity, kterému byste chtěli touto cestou poděkovat, můžete jej na rektorské ocenění nominovat prostřednictvím online formuláře – zveřejňujeme jej na našich facebookových a webových stránkách. Cena je tradičně udělována v těchto šesti kategoriích:

 • dobrovolnictví pro děti a mládež
 • dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních
 • životní prostředí
 • sociální služby
 • kultura
 • oblast univerzitních akcí

O tom, jak probíhalo poslední i dřívější slavnostní udělování cen, a kteří dobrovolníci byli oceněni, se můžete dočíst v Aktualitách.

Workshopy a přednášky

Pro zájemce z řad středních i vysokých škol pořádáme dvou až čtyřhodinové workshopy zaměřené na občanskou společnost a dobrovolnictví. Skrze participativní metody pomáháme studentům uvědomit si svou roli ve společnosti a ukazujeme nástroje, skrze které mohou působit nejen na své blízké okolí.

V prostorách Univerzity Palackého rovněž organizujeme prezentace jednotlivých institucí, jež zajišťují pomoc lidem, kteří ji potřebují.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)